×

خطوط لوله

تاسیسات فرآیندی

مخازن ذخیره

پروژه ها
بلاگ IPEC Toolbox فرصت های همکاری

اجرای خط لوله

PIPELINE CONSTRUCTION

شرکت ایده پویان انرژي طیف کاملی از خدمات اجرای خطوط لوله شامل نفت، گاز، محصولات پتروشیمی، مواد شیمیایی و آب را ارائه می دهد. تیم های مجرب ما در بخش های مهندسی، تدارکات و عملیات با استفاده از ماشین آلات مناسب، تمامی مراحل کار از مرحله طراحی تا بهره برداری از خط لوله را مطابق با استانداردهای فنی پشتیبانی می کنند.

این شرکت همچنین کل ساخت ایستگاه های پمپاژ، ایستگاه های اندازه گیری (مترینگ) و ایستگاه های توپکرانی (پیگرانی) را در پروژه های خط لوله انجام می دهد. برنامه ریزی و کنترل پروژه همراه با استفاده از افراد مجرب، مواد با کیفیت، رعایت استانداردهای فنی و دستورالعمل های تضمین کیفیت، باعث شده است که پروژه های اجرای خط لوله همواره با رضایت کامل کارفرمایان همراه باشد.