×

خطوط لوله

تاسیسات فرآیندی

مخازن ذخیره

پروژه ها
بلاگ IPEC Toolbox فرصت های همکاری

خدمات نیتروژن

Nitrogen Services

نیتروژن کاربردهای بسیار زیادی در صنعت دارد و از آن می توان برای اهداف مختلف و متنوعی استفاده کرد. این گاز که بدون رنگ و بو می باشد، حدود 78 درصد اتمسفر ما را تشکیل می دهد. خدمات تزریق گاز نیتروژن و تخلیه­ی هیدروکربن در راستای ایجاد محیطی ایمن برای انجام برخی تعمیرات بر روی خطوط لوله و واحدهای فرایندی مورد استفاده قرار می گیرد. آیپک گستره­ی کاملی از خدمات مبتنی بر گاز نیتروژن را برای کارفرمایان ارائه می­کند که شامل موارد زیر می باشد:

 

تست نشتی

از گاز نیتروژن در صنایع مختلف به عنوان سیال تست نشتی استفاده می­شود. از گاز نیتروزن برای تست فشار خطوط لوله و مخازن پروسسی در صنعت نفت و گاز و سایر مخازن در صنایع دیگر استفاده می شود.

پرجینگ و ایمن سازی

جابجایی مایعات، بخارها و گازهای خطرناک یا نامطلوب در واحدهای فرایندی و یا در خطوط لوله با گاز نیتروژن مانع شرایط کاری خطرناک در صنعت نفت و گاز و علی الخصوص خطوط لوله­ی انتقال می­شود.

 

فریز کردن یا انجماد خط لوله

انجماد خط لوله با استفاده از نیتروژن روشی برای جداسازی در کاربری­های مثل تعمیر و نگهداری شیرهای خط لوله و یا جداسازی بخشی از خط لوله از سیستم فرایندی می­باشد. انجماد لوله با روش تبخیر یک سیال فرار جهت دریافت گرما از خط لوله و محتویات آن صورت می پذیرد که موجب ایجاد یک انسداد یخی در خط لوله می­شود. تبخیر همان عمل فرار مولکول­های گاز از مایع است و این فرایند نیازمند انرژی گرمایی می­باشد که اثر سرمازایی دارد و باعث انجماد سیال داخل خط خواهد شد. انجماد خط لوله می­تواند روشی سریع، تمیز و کارآمد برای انجام تعمیرات خط لوله و اصلاحات پایپینگ بدون الزام برای تخلیه­ی کامل خط لوله باشد.

 

پرجینگ مخزن

پرجینگ با گاز نیتروژن به وارد کردن گاز نیتروژن به یک سیستم بسته جهت جلوگیری از ایجاد یک اتمسفر قابل اشتعال است. گاز نیتروژن گازی خشک و غیر قابل احتراق است و جایگزینی نیتروژن با گازهای داخل خط لوله مانع از ایجاد یک اتمسفر ناپایدار و قابل انفجار می­شود. با پرجینگ گاز نیتروژن، تا حد بسیار زیادی مخاطراتی اکسید شدن نیز کاهش پیدا می­کند و از بروز خوردگی جلوگیری می­کند.

 

خنثی سازی فضای بالای مخزن

در این فرایند گاز نیتروژن درون یک مخزن خالی و یا نیمه پر تزریق می­شود. گاز نیتروزن مانع شروع واکنش­هایی می­شود که ممکن است منجر به انفجار، اکسایش و بروز سایر اثرات ناخواسته شوند. علاوه بر جبران ریسک بروز احتراق ناخواسته، استفاده از گاز نیتروژن در سیستم های خنثی ساز مخازن مانع از تشکیل بخار آب، اکسیژن و سایر ناخالصی­ها در تجهیزات نگهداری می­شود. در غیاب این آلاینده­ها، مواد شیمیایی در مقابل واکنش­های اکسایش محافظت می­شوند که این موضوع به افزایش طول عمر تجهیزات کمک می­کند.

 

افزایش استخراج با تزریق گاز

استفاده از گاز نیتروژن که در مسیرهای تولیدی فرایند باعث جابجایی مایعات می­شود که این امر فشار هیدرواستاتیک ناشی از ارتفاع ستون مایع را کاهش می دهد. افزایش استخراج با تزریق گاز نیتروژن یک روش مرسوم جهت افزایش بازده چاه­ها می­باشد.