تعمیر و نگهداری

خدمات تعمیرات و نگهداری در مراکز صنعتی بزرگ نظیر پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، نیروگاه ها، تصفیه خانه های آب و فاضلاب و سایر مراکز تولیدی در دو قالب کلی صورت می پذیرد:

 خدمات اساسی:

این خدمات شامل دسته­ ی بزرگ اقدامات تعمیراتی و تغییرات مکانیکی، فرآیندی، برقی و کنترلی می ­باشد که در زمان خاموشی کامل (Total Shutdown) واحدها انجام می­ گیرند.

خدمات معمول:

شامل دسته­ ی کوچک اقدامات تعمیراتی و تغییرات مکانیکی، فرآیندی، برقی و کنترلی می ­باشد که به صورت جزئی در حین بهره برداری و بدون ایجاد وقفه در تولید صورت می­ پذیرد.

همچنین اقدامات عملی تعمیراتی به دو "روش تعمیر در محل" مانند خطوط لوله و تعمیرات سبک تجهیزات و "روش تعمیر در کارگاه" مانند تعمیرات بنیادی و سنگین تجهیزات انجام می شود.

تعمیر: تجهیزات آسیب دیده اعم از خطوط لوله و تجهیزات ثابت و دوار که دچار آسیب دیدگی های متعدد، شکستگی، خوردگی، سائیدگی و از کار افتادگی می ­شوند، عمدتاً قابلیت تعمیر و بازیابی مجدد دارند. به طور کلی این آسیب­ ها می­ تواند ناشی از اتمام عمر مفید تجهیزات و یا بهره برداری نامناسب باشد.

تعویض: تجهیزات مختلف پالایشگاهی از جمله خطوط لوله و تجهیزات ثابت از اقلام مصرفی متعددی استفاده می کنند. این اقلام شامل اورینگ­ ها، گسکت­ ها، فیلترها و ... می ­باشد که به علل مختلف در بازه های زمانی خاصی نیازمند تعویض هستند. فعالیت تعویض قطعات مصرفی در قالب رویه ی مناسب و ایمن در دستور کار قرار می­ گیرد.

تمیزکاری: تخلیه ی کامل و خارج کردن مواد آلاینده از تجهیزات مختلف پالایشگاهی و صنعتی از نیازمندی های پیش از تعمیرات اساسی می باشد. این موضوع در خصوص مخازن ثابت و سقف شناور، مخازن هیدروکربن، تجهیزات ثابت جداکننده (سپراتور) و خطوط لوله از اهمیت بالایی برخوردارند.

بازرسی: جداره ی خطوط لوله و هم­چنین تجهیزات صنعتی ثابت و دوار، به واسطه ی عوامل مختلف عملیاتی همواره در معرض آسیب دیدگی قرار دارند. مهم ترین این آسیب ها، خوردگی (corrosion)، سائیدگی (erosion) و ترک خوردگی (crack) می باشد. از این رو برای بررسی وضعیت این تجهیزات و جلوگیری از وقوع حادثه، بازرسی تجهیزات و بررسی و تحلیل دوره ای آن­ ها با استفاده از ابزار تخصصی تست (مکانیکی و الکترونیکی) از ضرورت های نگهداری می باشد.

انشعاب گیری گرم: با توجه به نیازمندی های عملیاتی برای استفاده از سیال عبوری از خطوط لوله ی در سرویس، با در نظر گرفتن عدم قطع جریان باید از عملیات تخصصی با عنوان انشعاب گیری گرم یا هات تپ (Hot Tap) استفاده کرد.