راه اندازی

پس از اتمام مراحل پیش راه اندازی و جهت ورود به مرحله ی راه اندازی، در سرویس قرار دادن یک به یک تجهیزات و فشارگیری خطوط لوله (پایپینگ) در برنامه قرار می گیرد. این فعالیت جهت بررسی عملکرد تجهیزات و با هدف استارت آپ بدون مشکل انجام می شود.

· نشتی یابی (Leak Detection): هدف از این فعالیت، فشارگیری زیرمجموعه های فرآیندی شامل خطوط لوله و تجهیزات ثابت می باشد. این فرایند با در نظر گرفتن فشار طراحی و استانداردهای مربوطه و با استفاده از هوای فشرده یا گاز نیتروزن (ازت) جهت حصول اطمینان از عدم نشتی اتصالات نظیر فلنج ها، یونیون ها و رزوه ها صورت می پذیرد.

· بی اثر کردن (Inerting): به منظور دریافت خوراک اصلی که شامل مواد هیدروکربنی و آتش زاست، جهت ایمن سازی می بایست فضای داخلی خطوط لوله را از گاز اکسیژن تخلیه کرد. این فرایند با استفاده از پکیج های تزریق گاز نیتروژن انجام می شود.

· آزمون بررسی مکانیکی حرکت: جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات دوار در زمان بهره برداری، تجهیزات مورد نظر با استفاده از سیالی بی خطر و مشابه سیال اصلی در سرویس قرار می گیرد و پارامترهای مکانیکال مربوطه ارزیابی می شود.

· چربی زدایی (Degreasing): این عملیات با هدف از بین بردن مواد چرب مانند روغن، گریس، واکس و دیگر آلاینده های هیدروکربنی در برخی مجموعه های فرآیندی انجام می گیرد. این فعالیت عموماً با استفاده از حلال های شیمیایی صورت می پذیرد.

· آزمون حرکت بی بار: پیش از استفاده از الکتروموتورها که وظیفه ی به حرکت در آوردن تجهیزات دوّار مانند پمپ ها و کمپرسورها را دارند، لازم است موتور به صورت آزاد و پیش از اتصال به تجهیز مربوطه روشن شود و پارامترهای عملکردی آن در حالت بی باری مورد ارزیابی قرار گیرد.

· آزمون بررسی توابع و منطق کنترلی: یکی از الزامات مرحله ی راه اندازی، بررسی مدارهای کنترلی و دستگاه های ابزار دقیق پیش از دریافت خوراک می باشد. با این کار از عملکرد صحیح منطق کنترلی تعریف شده در واحد فرایند اطمینان حاصل شود.

· بارگیری و پر کردن: مخازن مواد شیمیایی و تجهیزات فرآیندی مانند راکتورها، برج های تقطیر، فیلترها، جداکننده ها (Separator)، جذب کننده ها و ... نیازمند آماده سازی اولیه (با عنوان بارگیری یا پرکردن) می باشند. در این مرحله، از انواع مواد شیمیایی، کاتالیست ها، راشینگ رینگ ها، غربال های مولکولی یا مولکولارسیوها، دسیکنت ها و سایر مواد مصرفی در شرایطی ایمن و با در نظر گرفتن دستورالعمل های اجرایی استفاده می شود.

· راه اندازی تجهیزات خاص: راه اندازی و آماده سازی تجهیزات حساس پالایشگاهی مانند بویلرها، کوره­ها و توربین ها نیازمند ملاحظات ویژه­ای می باشد. این تجهیزات می بایست بر اساس توصیه­ی سازنده و بر اساس استانداردهای نفت و گاز آماده­ی بهره برداری گردند.

 

استارت آپ و تحویل

پس از پایان راه اندازی و اتمام فعالیت های پیشین، مرحله ی استارت آپ شروع می شود. در این مرحله طبق دستورالعمل های مشخص، واحد فرآیندی در سرویس قرار می گیرد و با دریافت خوراک، به تولید پایدار دست پیدا می کند. پس از اتمام مرحله ی بهره برداری و رسیدن به تولید پایدار، واحد فرآیندی آماده ی تحویل نهایی می شود.

· روش آزمون عملیاتی: بررسی دقیق فرآیندی و مکانیکی تجهیزات دوار با سیال اصلی و تحت شرایط بهره برداری، کیفیت مکانیکی و فرآیندی تجهیز مذکور را مورد ارزیابی قرار می دهد.

· رفع ایرادات و مشکلات: رفع عیوب و تناقضات بین نقشه های مهندسی اولیه با فعالیت های اجرا شده و هم­چنین اعمال نظر کارشناسی کارفرما برای رسیدن به مرحله ی بهره برداری مورد نیاز می باشد.

· آزمون عملکردی: نظارت دقیق و تحلیل کامل فرآیندی، مکانیکی و منطق کنترلی و هم­چنین مقایسه با مدارک مهندسی آخرین مرحله ی تحویل دهی می باشد که منجر به اخذ تاییدیه بازدهی واحد فرایندی یا پالایشگاه می گردد.

مستند سازی

کلیه ی فعالیت های عنوان شده، در قالب اجرای پروژه راه اندازی و رسیدن به تولید پایدار، باید بر اساس رویه ها و مدارک مربوطه انجام شود. اخذ تاییدیه از واحدهای نظارتی نیز می بایست به صورت مکتوب در برنامه ی کاری گنجانده شود. این مستندات می بایست در قالب های مورد پذیرش استانداردهای بین المللی نفت وگاز جمع آوری شود. محاسبه ی میزان مواد مصرفی در زمان راه اندازی و استارت و هم­چنین تهیه ی روش های کاربردی و بازرسی های دوره­ای برای بهره برداری نیز می بایست در مستندات در نظر گرفته شود.